Terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksen kuulumisia

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksen kuulumisia

12/12/2019

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelma alkaa Tampereen yliopistossa

 

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelmaan 2019-2021 (25 op) haki 48 terveydenhuollon sosiaalityöntekijää eri puolilta maata ja ohjelmaan valittiin 24 opiskelijaa. Valinnan perusteena oli etukäteiskeskustelun mukaisesti osallistujajoukon laaja maantieteellinen, työtehtäväkohtainen ja organisatorinen kattavuus ja toisena kriteerinä oli hakemukseen sisältyvä kehittämistehtävä, joka yleensä kytkeytyi myös koulutusmotivaatioon. Valitettavasti myös joku motivoitunut ja sinänsä erinomaisen hakemuksen lähettänyt sosiaalityöntekijä saattoi jäädä valitsematta, koska samasta työyksiköstä ei voitu valita kaikkia hakemuksen lähettäneitä.

Koulutuksen aloittava terveyssosiaalityön asiantuntijajoukko on hyvin monipuolinen, joten erilaisia näkökulmia oman reflektion tueksi on saatavilla koulutusprosessin aikana. Asiantuntijuuden kehittämisen strategia tässä koulutuksessa perustuu koulutusprosessin ja työpaikalla tapahtuvan kehittämistyön integroimiseen siten, että myös työyhteisö on tietoinen kehittämistyöstä ja osallistetaan siihen tavalla tai toisella. Koulutusprosessi tukee valitun kehittämistehtävän etenemistä sekä yksilöohjauksen että digitaalisesti organisoidun ryhmäohjauksen avulla. Opiskelijat jaetaan kehittämistehtävän mukaisiin neljän hengen pienryhmiin. Digitaalinen moodleympäristö mahdollistaa sekä pienryhmien keskustelun että koko opiskelijaryhmälle avoimen teemakeskustelun. Tampereen yliopistossa pidettävät kahden päivän lähijaksot sisältävät sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja että koulutuksen sisäistä työskentelyä. Myös lähijaksojen välitehtävät liitetään omaan kehittämistehtävään, jonka tulokset esitellään koulutuksen viimeisellä lähijaksolla helmikuussa 2021.

Tampereen yliopisto rahoittaa koulutuksen aikana pienimuotoista ryhmien digiohjaukseen liittyvää tutkimusta, josta ovat vastuussa koulutuksen vastuuopettaja Anna Metteri (YTT) ja suunnittelija Tuula Kostiainen (KT). Myös koulutukseen osallistujia kannustetaan omasta kehittämistyöstään puhumiseen ja kirjoittamiseen. Uskon, että tämä koulutusohjelma osaltaan tekee terveyssosiaalityötä näkyväksi paitsi työntekijöiden omissa organisaatioissa, myös sote-kentällä ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Iloisin terveisin, perästä kuuluu!

Anna

Anna Metteri, YTT, työnohjaaja, kouluttaja, yliopistonlehtori emerita
anna.metteri@tuni.fi

terveyssosiaalityontekijat-ry