Arkistot: <span>Blogiartikkelit</span>

Yhteiskehittäminen vaatii ajattelun muutosta

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksen toisella lähijaksolla tutkija-kehittäjä Outi Hietala innosti ammattilaisia yhteiskehittämään. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa palveluiden käyttäjän kokemustieto ja ammattilaisten tieto tuodaan tiiviiseen vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Asiakkaita kutsutaan ammattilaisten rinnalle ja yhteistyökumppaneiksi. Yhteiskehittämisessä on kysymys kahden erilaisen maailman kohtaamisen edellytyksistä, yhteistyön käynnistämisestä ja myönteisistä asenteista. Se näyttää tarjoavan mahdollisuuden ratkoa ammattiavun perusongelmaa eli sitä, että auttamisella …

Lue lisää

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksen kuulumisia

12/12/2019 Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelma alkaa Tampereen yliopistossa   Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelmaan 2019-2021 (25 op) haki 48 terveydenhuollon sosiaalityöntekijää eri puolilta maata ja ohjelmaan valittiin 24 opiskelijaa. Valinnan perusteena oli etukäteiskeskustelun mukaisesti osallistujajoukon laaja maantieteellinen, työtehtäväkohtainen ja organisatorinen kattavuus ja toisena kriteerinä oli hakemukseen sisältyvä kehittämistehtävä, joka yleensä kytkeytyi myös koulutusmotivaatioon. Valitettavasti myös joku motivoitunut ja sinänsä erinomaisen …

Lue lisää