Toimintakertomus 2018

Yhdistys

 • Terveydenhuollossa toimivien sosiaalityöntekijöiden valtakunnallinen ammatillinen yhdistys
 • Yhdistys kuuluu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan ja Akavaan
 • Edunvalvonnasta neuvottelee julkisella sektorilla Juko ja yksityisellä sektorilla Talentia
 • Yhdistys on perustettu 1947
 • Yhdistys kokoaa yhteen lähes 900 terveyssosiaalityöntekijää, vakansseja Suomessa on arviolta noin 1000.

 

Toiminta

Ammatillisuuden vahvistaminen ja erityisasiantuntijuuden kehittäminen

 • Terveyssoaalityöntekijöiden väylä verkostoitua
 • Valtakunnalliset seminaarit ja työkokoukset
 • Tiedotus- ja julkaisutoiminta
 • Tutkimus- ja kehittämisprojektit

 

Terveyssosiaalityön toiminta-ajatuksen ja sisällön tunnetuksi tekeminen

 • Terveyssosiaalityön aseman kehittäminen
 • Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen
 • Kannanotot ja asiantuntijalausunnot
 • Kansainvälinen toiminta, kansainväliset konferenssit

 

 

Jäsenyys

 • Jäseneksi voi liittyä terveydenhuollossa työskentelevä kelpoisuuden täyttävä sosiaalityöntekijä (Laki 272/2005) sekä sosiaalityötä yliopistossa opiskeleva Talentian jäsen

 

 

Jäsenedut

 • Jäsenkirje
 • Ammatilliset seminaarit ja työkokoukset
 • Terveyssosiaalityöntekijöiden yhteinen sähköpostilista
 • Koulutusstipendit
 • Lisäksi Talentian tarjoamat jäsenedut