Tietoa yhdistyksestä


Terveyssosiaalityön puolesta!

Terveyssosiaalityöntekijät

Yhdistys

”Terveydenhuollon sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän toimintaa, joka toteutuu terveydenhuollon organisaatiossa terveys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteiden mukaisesti terveyden ja sosiaalisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työn lähtökohtana on kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa yksilön ja perheen elämäntilanteeseen siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman häiriöttömästi”. (Suomen kuntaliitto ja Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry. 1998)

Terveyssosiaalityöntekijät ovat järjestäytyneet yhdistykseksi jo 1947 ja se rekisteröitiin v. 1949. Yhdistyksellä on ollut vuosien varrella monia eri nimiä, joista nykyistä edellinen oli Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry. Vuonna 2003 yhdistys päätti muuttaa nimensä Terveyssosiaalityöntekijät ry:ksi (Hälsosocialarbetare rf), jotta kaikki terveyden ja kuntoutuksen parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät voisivat hyötyä yhdistyksen toiminnan kautta saatavista ammatillisista koulutuspalveluista ja kollegiaalisesta tuesta.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ammatillinen edunvalvonta vankan asiantuntijatyön avulla. Yhdistys tekee tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja pyrkii olemaan ajan hermolla yhteiskuntapolittisena vaikuttajana. Koulutus, tutkimus ja oman työn kehittäminen ovat nousseet tämän päivän haasteiksi vaativissa terveys- ja kuntoutuspalvelujen toimintaympäristöissä. Myös kansainvälinen toiminta on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan yhdistyksemme laajeneva areena, jolloin tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat saaneet pontta ulkomaisista yhteyksistä.

Yhdistyksen hallitus v.2020-2021

Puheenjohtaja Eija Tiihonen

Varapuheenjohtaja Sirpa Hornborg

 

Varsinaiset jäsenet 2019-2020              Henkilökohtaiset varajäsenet

Outi Kauko, Tampere                                  Leena Leinonen, Kuopio

Petra Salovaara, Oulu                                 Merja Bird, Rovaniemi

Anne Vainio, Tampere                                Päivi Rantanen, Tampere

 

Varsinaiset jäsenet 2020-2021           Henkilökohtaiset varajäsenet

Aune Linnainmaa, Sastamala                Tiia Kokkola, Jyväskylä

Eliisa Niemi, Helsinki                                 Anu Ritsilä, Mikkeli

Carina Skantz, Sipoo                                 Miia Ståhle, Lohja