Ordförande

Jenni Karsio

Ordförande
Frågor om samhälls-, avtals- och organisationspolitik, samhällelig påverkan, internationella frågor
09 3158 6001, 044 541 5955

Ekonomi

Ville Savilampi

Ekonomi- och personalchef
Budgetförvaltning, personaladministration, kansliets biträdande förman
09 3158 6008

Nina Peltomaa

Ekonomi- och personalkoordinator
Reseräkning, mötesarvodet, utbildningsstöd
09 3158 6006

Löne- arbetsvillkorfrågor

Paula Kangasmaa

Förhandlingsordförande
Förhandlingsverksamhet
09 3158 6040

Tuomas Hyytinen

Förhandlingsordförande
Förhandlingsverksamhet, rättsfrågor och frågor om tjänsteförhållanden
09 3158 6041

Tiina Kinnunen

Förhandlingschef
Förhandlingsverksamhet, rättsfrågor och frågor om tjänsteförhållanden

Esko Häkkinen

09 31586043

Experttjänster i frågor om arbetslivet och intressebevakning i professionella frågor

Jenny Suominen

Chef för samhällsfrågor
Samhällspåverkan. Enhetsförman
09 3158 6021

Alpo Heikkinen

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården och intreressebevakning av barnskydd, yrkesetik, arbetarskydd och -välbefinnande
09 3158 6023

Jaana Manssila

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården och intressebevakning av service för personer med funktionsnedsättning och äldre, utbildningspolitik, internationella frågor
09 3158 6025

Heidi Pekkarinen

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården och påverkansarbete i yrkesrelaterade frågor, särskilt arbetshälsa, arbetarskydd och arbetssäkerhe
09 3158 6024

Marjo Katajisto

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården och intressebevakning av småbarnfostran, social- och hälsovårdsreformen, socialt inflytande. (Ledig)
09 3158 6020

Anne Rytilahti

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården och intressebevakning inom småbarnspedagogik
09 3158 6028

Kristiina Ruuskanen

Specialsakkunnig
Yrkesutövning inom socialvården, samhällspåverkan
09 3158 6027

Lokal intressebevakning och påverkan, instruktion i frågor om arbetsförhållandet

Konstantin Laakkonen

Chef för anställningsfrågor
09 3158 6026

Johanna Rantanen

Avtalsspecialist (Huvudstadsregion: Helsingfors, Mellannyland, Östra Nyland)
Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
09 3158 6042

Susanna Pelander

Avtalsspecialist (Västra Finland: Birkaland, Satakunta, Österbotten)
Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
09 3158 6045

Petra Kalteva

Avtalsspecialist (Östra Finland, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen)
Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
09 3158 6044

Jenni Saarela

Avtalsspecialist (Södra Finland)
Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
09 3158 6032

Sofia Silver

09 3158 6049

Medlems- och föreningsfrågor

Janne Seppälä

Organisationschef
Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
09 3158 6030

Sini Waris

Organisationssakkunnig
Organisationsutbidning, utbildningsstöd, medlemsförmåner och –försäkringar, arbetsledarregister, styrelsesekreterare, medlemsrekrytering
09 3158 6031

Aune Vähä-Herttua

Organisationssakkunnig
09 3158 6034

Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

jasensihteerit@talentia.fi
Tfn. 09 3158 5530 / Må–To 9.00–12.00

Hanna-Riikka Happonen

Medlemssekreterare
Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Anni Käki

Medlemssekreterare
Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Liisa Söderberg

Medlemssekreterare
Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter
Minna Ropanen

Minna Ropanen

Medlemssekreterare
Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Jenni Viljalinna

Medlemssekreterare
Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Studerandeverksamhet

opiskelijatoiminta@talentia.fi

Saana Landgrén

Studerandeombud
Utveckling av studeranderekrytering, -evenemang och studerandeverksamheten
09 3158 6033

Helmi Apajainen

Studerandeombud
Utveckling av studeranderekrytering, -evenemang och studerandeverksamheten
09 3158 6009

Information och marknadsföring

viestinta@talentia.fi

Kaisa Yliruokanen

Kommunikationsdirektör och chefredaktör
Talentias tidningsfamilj www.talentia.fi/talentia-lehti.fi toimitus@talentia.fi, media- och medlemsinform
09 3158 6012, 0400 614 511

Johanna Merilä

Marknadsförings- och kommunikationssakkunnig
Media- och medlemsinformation, marknadsföring
09 3158 6013

Ilkka Salmela

Kommunikationssakkunnig
Talentia.fi-nätservice
09 3158 6014

Ella Rantanen

Kommunikationssakkunnig

Tiia Seppänen

Marknadsföringssakkunnig
Marknadsföring
09 3158 6038

Maria Niemiharju

Kommunikationssakkunnig, F.E.C-utbildning

Kansliservice

toimisto@talentia.fi

Anu Hall

Kansliansvarig
Ansvarar för kansliservicen, evenemangsarrangemang, enhetens förman
09 3158 6003
Tuula Kylli

Tuula Kylli

Ledningsassistent
Ordförandens sekreterare, praktiska arrangemang vid kurser och utbildningar
09 3158 6004

Mia Penttinen

Organisationsassistent
Kansliservice, adressändringar, materialbeställningar
09 3158 6005

Kari Vainio

Organisationsassistent
Postning, adressändringar, materialbeställningar
09 3158 6007