Personal

 

Personal

E-postadresserna följer modellen förnamn.efternamn@talentia.fi

Ordförande
Jenni Karsio
>> Frågor om samhälls-, avtals- och organisationspolitik, samhällelig påverkan, internationella frågor.
Tfn. 09 3158 6001, mobiltfn. 044 541 5955

Ekonomi: talous@talentia.fi

Ekonomi- och personalchef; kansliets biträdande förman
Ville Savilampi
Tfn. 09 3158 6008
Ekonomi- och personalkoordinator
Nina Peltomaa
>> Reseräkning, mötesarvodet, utbildningsstöd

Löne- arbetsvillkorfrågor

Förhandlingsordförande
Paula Kangasmaa
>> Förhandlingsverksamhet, enhetsförman
Tfn. 09 3158 6040
Förhandlingschef
Tuomas Hyytinen
>> Förhandlingsverksamhet, rättsfrågor och frågor om tjänsteförhållanden
Tfn. 09 3158 6041
Förhandlingschef
Tiina Kinnunen
>> Förhandlingsverksamhet, rättsfrågor och frågor om tjänsteförhållanden
Tfn. 09 3158 6041
Arbetsavtalsjurist
Sofia Silver
>> > Hjälp vid tvister om medlemmarnas anställnings- och tjänstevillkor
Tfn 09 3158 6049

Experttjänster i frågor om arbetslivet

Chef för professionella frågor
Marjo Varsa
>> Professionella frågor och utveckling av arbetslivet, lobbyverksamhet, enhetschef
Tfn. 09 3158 6022

Intressebevakning i professionella frågor

Specialsakkunnig
Alpo Heikkinen
>> Yrkesutövning inom socialvården och intreressebevakning av barnskydd, yrkesetik, arbetarskydd och -välbefinnande
Tfn. 09 3158 6023
Specialsakkunnig
Jaana Manssila
>> Yrkesutövening inom socialvården och intressebevakning av service för personer med funktionsnedsättning och äldre, utbildningspolitik, internationella frågor
Tfn. 09 3158 6025
Specialsakkunnig
Heidi Pekkarinen
>> Yrkesutövning inom socialvården och påverkansarbete i yrkesrelaterade frågor, särskilt arbetshälsa, arbetarskydd och arbetssäkerhet.
Tfn. 09 3158 6024
Specialsakkunnig
Päivi Vepsä
>> Yrkesutövening inom socialvården och intressebevakning, medlemsrådgivning i yrkesfrågor
Specialsakkunnig
Marjo Katajisto
>> Yrkesutövening inom socialvården och intressebevakning av småbarnfostran,  social- och hälsovårdsreformen, socialt inflytande
Tfn. 09 3158 6020
 

Specialsakkunnig
Marja Marttila
>> Yrkesutövning inom socialvården och påverkansarbete i yrkesrelaterade frågor, särskilt vuxenarbete och yrkesetiska frågor
Tfn. 09 3158 6027

Lokal intressebevakning och påverkan, instruktion i frågor
om arbetsförhållandet

Chef för anställningsfrågor
Konstantin Laakkonen
Tfn. 09 3158 6026
Avtalsspecialist (Södra Finland: Västra Nyland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland)
Tiia Oksanen
>> Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
Tfn. 09 3158 6043
Avtalsspecialist (Norra Finland: Lappland, Kajanaland, Uleåborg, Mellersta Österbotten, Åland)
Kari Matela
>> Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
Tfn. 09 3158 6046
Avtalsspecialist (Huvudstadsregion: Helsingfors, Mellannyland, Östra Nyland)
Johanna Rantanen
>> Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
Tfn. 09 3158 6042
Avtalsspecialist (Västra Finland: Birkaland, Satakunta, Österbotten)
Susanna Pelander
>> Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
Tfn. 09 3158 6045
Petra Kalteva Avtalsspecialist (Östra Finland, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen)
Petra Kalteva
>> Lokal intressebevakning och påverkan, utveckling av förhandlingsverksamheten i regionen och instruktion av medlemmar i frågor om arbetsförhållandet
Tfn. 09 3158 6044

Medlems- och föreningsfrågor

Organisationschef
Janne Seppälä
>> Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
Tfn. 09 3158 6030
Organisationssakkunnig
Mikko Suomalainen
>> Organisationsutbidning, utbildningsstöd, medlemsförmåner och –försäkringar, arbetsledarregister, styrelsesekreterare, medlemsrekrytering
Tfn. 09 3158  6031

Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter: jasensihteerit@talentia.fi
Tfn. 09 3158 5530 / Må–To 9.00–12.00

Medlemssekreterare
Hanna-Riikka Happonen
>> Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter
Medlemssekreterare
Marsa Nyqvist-Hämäläinen
>> Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter
Medlemssekreterare
Anni Käki
>> Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter
Medlemssekreterare
Liisa Söderberg
>> Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter
Medlemssekreterare
Minna Ropanen
>> Rådgivning i frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Studerandeverksamhet: opiskelijatoiminta@talentia.fi

Studerandeombud
Aune Ahonen
>> Utveckling av studeranderekrytering, -evenemang och studerandeverksamheten
Tfn. 09 3158 6032
Studerandeombud
Saana Landgrén
>> Utveckling av studeranderekrytering, -evenemang och studerandeverksamheten
Tfn. 09 3158 6033
Studerandeombud
Linda Lindgren
>> Studeranderekrytering, student- och ämnesföreningar, elektronisk kommunikation och utveckling av studerandeverksamheten
Tfn. 09 3158 6028

Information och marknadsföring: viestinta@talentia.fi

kommunikationsdirektör och chefredaktör
Kaisa Yliruokanen
>> Talentias tidningsfamilj www.talentia-lehti.fi toimitus@talentia.ti, media- och medlemsinformation, marknadsföring, trycksaker
Tfn. 09 3158 6012
Marknadsförings- och kommunikationssakkunnig
Johanna Merilä
>> Media- och medlemsinformation, marknadsföring
Tfn. 09 3158 6013
Kommunikationssakkunnig
Minna Jerrman
Tfn. 09 3158 6011
Kommunikationssakkunnig
Ilkka Salmela
>> Talentia.fi-nätservice
Tfn. 09 3158 6014
Ella Rantanen KommunikationsassistentElla Rantanen
puh. 09 3158 6015

Kansliservice: toimisto@talentia.fi

Kansliansvarig
Anu Hämäläinen
>> Ansvarar för kansliservicen, evenemangsarrangemang, enhetens förman
Tfn. 09 3158 6003
Ledningsassistent
Tuula Kylli
>> Ordförandens sekreterare, praktiska arrangemang vid kurser och utbildningar
Tfn. 09 3158 6004
Organisationsassistent
Mia Penttinen
>> Kansliservice, adressändringar, materialbeställningar
Tfn. 09 3158 6005
Organisationsassistent
Kari Vainio
>> postning, adressändringar, materialbeställningar

Share This