Nyhet

Enligt socialbarometern är social- och hälsovårdsreformen en pannkaka – nu tar regeringens budgetdisciplin också bort sylten

Hälften av de socialarbetare som svarade på SOSTE:s socialbarometer ansåg att genomförandet av social- och hälsovårdsreformen var dåligt.

Talentia anser att man i välfärdsområdena bättre än för närvarande bör lyssna på röster från yrkesutbildade personer inom den sociala sektorn.

Läs mer (på finska) >