Vi känner ditt arbete

Talentia har agerat, undersökt, kämpat och stöttat i 75 år.

Vi är en förening med föreningar och medlemmarnas organisation. Vår stora föreningsfamilj ordnar både regionala, yrkesinriktade och riksomfattande utbildningar, rekreationsevenemang och påverkansarbete.

På våren kan du ställa upp i Talentias val av förbundsfullmäktige, där vi tillsammans bygger upp hela Talentia så att den blir mer verkningsfull.

Talentia är också aktivt på internationella arenor. För att fira Internationella Socialarbetardagen denna vår stöder vi den ukrainska socialarbetarorganisationen.

Talentia har redan i 20 år ordnat det viktigaste fortbildningsevenemanget inom branschen, Socialsektorns expertdagar.

Tidningen Talentia firar också sitt 50-årsjubileum. Tidningen förenar våra medlemmar och oss med samhället i vidare bemärkelse. Tack till alla som har deltagit i att producera tidningen och gjort er röst hörd via i tidningen.

Talentia har under årtionden undersökt och utrett samt skrivit många rapporter om medlemmarnas arbete och karriärvägar. Nyligen publicerade vi vår första arbetslivsbarometer. Resultaten visar att högutbildade inom det sociala området är glada när de arbetar som experter och att de är stolta över sina yrken. Arbetet upplevs som givande.

Men tron på framtiden när det gäller välbefinnandet i arbetet och arbetsförhållandena vacklar.

Talentias medlemmar kan ändå alltid föreslå lösningar.

Talentia kämpar. De politiska strejker och demonstrationer som vi genomför under våren har varit vårt rop till regeringen för ett jämlikt arbetsliv. Tack till alla som deltagit!

Talentia ger stöd. När det förekommer problem på arbetsplatsen och inom utvecklingen av branschen i vidare bemärkelse. De utmaningar och krav som högutbildade inom det sociala området ställs inför är unika. Arbetet påverkar direkt andra människors liv och välbefinnande.

Yrkesutbildade inom branschen utgör en viktig del av det pussel som bygger upp ett starkare samhälle och tar hand om de svagaste.

I Talentia känner vi ditt arbete, även de kommande 75 åren.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja