Nyhet

Yrkesutbildade personer inom sociala området ska även i fortsättningen få högkvalitativ utbildning i dokumentering inom socialvården

Ett systematiskt, enhetligt stöd för utveckling av dokumenteringen hotar att upphöra i hela landet i mars 2024 när projektet Kansa-koulu 5 avslutas. Nu är det inte rätt tidpunkt att minska utvecklingen av dokumenteringen inom socialvården, betonar Talentia.

Läs mer (på finska) >>