Vi måste förbereda oss för en barnskyddskris

När coronabegränsningarna lättas upp kommer familjernas dolda problem att stiga till ytan och barnskyddsbehovet att öka. Om barnskyddet inte får mer resurser nu kommer personalomsättningen att öka ytterligare och många kommer att få svårt att orka med jobbet. Barnskyddet hotas av en kris.

Läs mer