Utnyttja Talentias utbildningsförmåner

Talentia erbjuder sina medlemmar mångsidiga förmåner inom utbildning och coachning. Vi ordnar varje år ett stort antal utbildningar där vi behandlar frågor som gäller bland annat arbetshälsan, yrkesetiken och lagstiftningen inom socialsektorn. Våra samarbetsparter ger dig även stöd för arbetshälsan och karriärutvecklingen.

>> Läs mer (på finska)