Utkomststödet bör inte överföras helt till FPA

Kritiska observationer som gjorts av Statens revisionsverks revisorer har tagits bort från rapporten om överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA. Talentias ståndpunkt att hela utkomststödet inte bör överföras till FPA förstärktes därmed ytterligare. Social trygghet och socialservice bildar en helhet som bidrar till att minska utanförskap och fattigdom.

>> Läs mer (på finska)