Uutinen

Talentias fullmäktigeval klart

Resultaten från Talentias fullmäktigeval i maj är klara. Medlemmarna valde 58 nya fullmäktigeledamöter för åren 2020–2024, varav fyra är studerande. Det fanns totalt 114 kandidater.

Valdeltagandet var 20,9 procent, det vill säga något lägre än i det senaste valet för fyra år sedan då deltagandet var 26,0 procent.

Flest röster fick Sirpa Hyytiä-Hallenberg (156) i Nylands valkrets, Katri Maahi (133 röster) i Birkalands valkrets och Riikka Rantanen (113 röster) i Mellersta Finlands valkrets. Flest röster i studerandevalkretsen fick Ella-Maria Tuomela (108 röster).

Talentias nya fullmäktige sammanträder för första gången 21–22.11.2020. På mötet väljer man ny ordförande och styrelse och beslutar om verksamheten och ekonomin för det kommande året.

>> Läs mer (på finska)