Uutinen

Ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet!

Alla ordinarie medlemmar i Talentia som har betalat medlemsavgiften och som ställs upp av två medlemmar (utöver sig själv) kan ställa upp i valet. Förbundsfullmäktige består av medlemmar som har valts genom val och utövar den högsta beslutandemakten inom Talentia. Fullmäktige sitter en period om fyra år.

Läs mer (på finska) >>