Se kandidaterna i Talentias fullmäktigeval

Kandidaterna i Talentias fullmäktigeval har utsetts. Fullmäktigevalet förrättas 15–31.5.2024, men du kan redan nu läsa mer om kandidaterna i din egen valkrets. Endast Talentia i Österbotten har sämjoval, dvs. antalet kandidater är lika stort som antalet fullmäktigeplatser. Talentias medlemmar i denna valkrets röstar alltså inte i valet.

Kandidaterna med presentationer finns på webbplatsen > > Talentias fullmäktigeval

Kom ihåg att rösta i valet! Omröstningen börjar onsdagen den 15 maj. Förbundsfullmäktige utövar högsta beslutanderätt i Talentia, och därför är valet är ett viktigt tillfälle för medlemmarna att påverka organisationens framtid.

Fullmäktige beslutar bland annat om organisationens strategi, målen för tjänste- och kollektivavtal samt om ekonomin, till exempel medlemsavgifter. Fullmäktige väljer också Talentias styrelse och ordförande.

Janne Seppälä

Organisationschef
Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
09 3158 6030