Rösta i Talentias fullmäktigeval

Kom ihåg att använda din rösträtt i Talentias fullmäktigeval! Röstningen har börjat och tiden går ut den 31.5.2020 kl. 23.59. Genom att rösta i valet påverkar du vår framtid eftersom Talentias förbundsfullmäktige är vårt högsta beslutsfattande organ.

Det finns 113 kandidater som presenteras på våra kandidatsidor. Välj en kandidat från din valkrets att rösta på. Vi lottar ut fina priser bland alla som röstar.

Du kan rösta antingen per post eller elektroniskt på Talentias webbplats. För att rösta elektroniskt behöver du PIN-koden som skickades till dig med valbrevet och medlemsnumret som står på ditt medlemskort. Använd valsedeln och returkuvertet som skickats till dig om du vill rösta per post.

Fullmäktigevalet i sociala medier: #talentiavaalit2020.

Läs mer