Rösta i Talentias fullmäktigeval

Röstningen i Talentias fullmäktigeval har inletts. Påverka Talentia och arbetslivet för högutbildade inom socialbranschen – rösta i valet!

Röstningen sker på ett informationssäkert sätt på webben. Du behöver endast personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Din röst är viktig! Talentias fullmäktige beslutar bland annat om organisationens strategi, målen för tjänste- och kollektivavtal samt om ekonomin, till exempel medlemsavgifter. Fullmäktige väljer också Talentias styrelse och ordförande.

Bland alla som röstat utlottas fina priser, såsom ett Supergåvokort värt 500 euro, en airfryer och skaftdammsugare.

Ytterligare information och förfrågningar:

Janne Seppälä

Organisationschef
Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
09 3158 6030

Ytterligare information och förfrågningar: