Regeringens ensidiga beslutsfattande bryter ner det samhälleliga förtroendet

Talentia motsätter sig regeringens planer på att genomdriva försämringar i arbetslivet, arbetsvillkoren och avtalssystemet. Talentias ordförande Jenni Karsio betonar att problemet i praktiken ligger i regeringens ovilja att förhandla med fackföreningarna.

– Vi accepterar inte ensidig och dikterande politik och vi är beredda att agera vid behov. Vi kräver att regeringen drar tillbaka sina oförskämda förslag som försvagar jämställdheten och likabehandlingen i arbetslivet. Vi måste stoppa förslagen, säger Karsio.

>> Läs mer (på finska)