Uutinen

Ny arbetstidslag från 1.1.2020 – vad förändras?

Den nya arbetstidslagen träder i kraft den 1 januari 2020. Kollektivavtalen innehåller överenskommelser om många frågor som gäller arbetstider, varför den nya lagen inte genast medför så många förändringar. De viktiga förändringarna gäller nattarbete, dygnsvila och periodarbetstid. Något helt nytt är bestämmelserna om utökad flextid. Lagen tillämpas både inom den offentliga och inom den privata sektorn. De nuvarande kollektivavtalens bestämmelser om arbetstid tillämpas dock fram till 31.3.2020, då avtalsperioden går ut.

Läs mer på finska >>