Lönerna höjs på kommunala sektorn och för de som omfattas av Avainta-avtalet

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets (AKTA) andra allmänna höjning trädde i kraft 1.4. Lönerna för alla som omfattas av AKTA höjs med en procent. Löneförhöjningen berör både den uppgiftsspecifika lönen och personliga tillägg.

Om din uppgiftsspecifika lön är till exempel 3 000 euro och ditt personliga tillägg 200 euro, får du 32 euro mer i lön från och med 1.4.

Även för de arbetstagare som omfattas av Avainta-avtalet höjdes grundlönen med en procent från och med 1.4.

>> Läs mer (på finska)