Kundernas välbefinnande äventyrat och arbetstagarna inom socialvården överbelastade

Talentias enkät visar att coronaepidemin har gjort det svårare att bedöma hjälpbehovet för kunder inom socialvården och att kommunerna inte förberett sig på ett ökat behov. Samtidigt är arbetstagarna överbelastade och arbetssäkerheten bristfällig. 75 procent av Talentiamedlemmarna som svarade på enkäten sade sig vara oroade för hur kunderna klarar sig.

Läs mer