Nyhet

Kandidatuppställningen för Talentias fullmäktigeval har öppnats

Den högsta beslutanderätten i Talentia utövas av de medlemmar i förbundsfullmäktige som valts genom ett val. Fullmäktige representerar Talentia-medlemmarnas vilja, och därför är det viktigt att så många Talentia-medlemmar som möjligt är intresserade av att ställa upp i valet.

Fullmäktige beslutar bland annat om Talentias strategi, målen för förhandlingar om tjänste- och kollektivavtal samt om inledande av arbetskonflikter. Ju mer mångsidig sammansättningen i fullmäktige är, desto bättre kommer Talentia-medlemmarnas olika synpunkter och behov fram samt beaktas i beslutsfattandet.

Därför vill vi att du kandiderar, oavsett om är en erfaren veteran eller ny i branschen. Valet förrättas 15–31.5.2024.

Läs mer (på finska) >>