Investeringar i personalutbildning lönar sig

Skapandet av nya verksamhetsmodeller och lösningar är en väsentlig del av arbetet för högutbildade inom socialbranschen. Som stöd för kompetensutvecklingen behövs en arbetskultur där man värdesätter kunnande.

>> Läs mer (på finska)