Nyhet

Indragningen av vuxenutbildningsstödet är mycket dåligt för sociala sektorn som lider brist på arbetskraft

Talentia motsätter sig regeringens plan att avskaffa vuxenutbildningsstödet. Den utnyttjas särskilt inom kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranscher som lider brist på arbetskraft. Stödet får inte dras in utan ett beaktansvärt motförslag. Samma anser även Akava, som säger att stödet behövs för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna.

Läs mer (på finska) >>