Experter inom social- och hälsovårdsbranschen fick ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal

Finland har fått ett nytt och betydande tjänste- och arbetskollektivavtal, social- och hälsovårdsavtalet.

– Det nya kollektivavtalet gör det möjligt att utveckla arbetsvillkoren för Talentias social- och hälsovårdsyrkesgrupper på det sätt som arbetets särdrag förutsätter. Detta är en betydande reform för högutbildade inom socialsektorn, säger Talentias ordförande Jenni Karsio.

Social- och hälsovårdsavtalet tillämpas på personer som arbetar med social- och hälsovårdsuppgifter i kommuner eller samkommuner. Personalen övergår till det nya avtalet från AKTA-avtalet.

Talentia arrangerar ett webbinarium om social- och hälsovårdsavtalet 24.8 kl. 17.30–18.30.

Läs mer (på finska)