Nyhet

Bästa Talentia-medlem – använd din rösträtt!

Rösta och påverka i valet av Talentias förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktigemedlemmarna beslutar bland annat om Talentias strategi, målen i tjänste- och arbetskollektivavtalen samt om ekonomin, till exempel medlemsavgiften.

Mellan 15.5 och 31.5 kan du behändigt rösta elektroniskt här: Fullmäktigevalet >>

För att kunna rösta behöver du ett mobilcertifikat eller nätbankskoder. Bland dem som röstat lottar vi ut fina priser, såsom en airfryer, en skaftdammsugare och presentkort.

Centralvalnämnden fastställer valresultatet senast 15.6.2024. Det nya fullmäktige sammanträder första gången i november. Fullmäktige väljer bland annat Talentias ordförande för de fyra följande åren och styrelsen för de följande två åren.