Avtalsförhandlingarna inleds

I januari inleds förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal inom både den offentliga och den privata sektorn. De kommunala förhandlingarna inleds 14.1 och de privata 29.1. De nuvarande kollektivavtalen gäller fram till 31.3.
Talentias mål för förhandlingarna är uppdelade på tre punkter:

Konkurrenskraftsavtalets tilläggstimmar bort och ett slut på nedskärningen av semesterpenningen
Lönerna till rätt nivå: utöver höjningar av den allmänna linjen behövs ett löneprogram
Allt arbete ska räknas som arbetstid – nej till förlängd arbetstid

Läs mer om Talentias förhandlingsmål och följ förhandlingarna på talentia.fi/neuvottelut