Att anmäla missförhållanden är din rättighet

Har du lagt märke till något missförhållande som berört en klient i socialvårdsarbetet på din arbetsplats? Tveka inte att upp saken. Syftet med socialvården är att främja och upprätthålla välbefinnande och social trygghet, minska ojämlikhet och främja delaktighet. Detta kräver tillräcklig och högkvalitativ social service.

Vi har sammanställt anvisningar för hur du ska agera när du upptäcker något missförhållande i socialvårdsarbetet på din arbetsplats.

Läs mer (på finska): Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi