Arbetarskyddsvalet gås på hösten – ställ upp som kandidat

I höst väljs nya arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna. Är du intresserad av att ställa upp eller har du en kollega som skulle vara lämplig för uppgiften?

För att förbättra arbetsförhållandena inom socialbranschen och småbarnspedagogiken är det viktigt att Talentiamedlemmar som känner till branschens uppgifter och arbetets innehåll väljs som arbetarskyddsfullmäktige.

Läs mer (på finska)