Är du intresserad av att arbeta i Talentias styrelse?

Talentias förbundsfullmäktige väljer på sitt möte 24–25.4.2021 en ny medlem till Talentias styrelse.

Om du är medlem i Talentia och intresserad av styrelseuppgifter, anmäl ditt intresse före 18.4.

>> Läs mer (på finska)