Uutinen

År 2020 är ett år för förhandlingar, påverkan och val

På höstmötet godkände Talentias förbundsfullmäktige riktlinjerna för verksamheten och ekonomin under 2020. Året börjar med förhandlingar om kollektivavtalet under januari–februari. Målet för förhandlingarna är för Talentias del att avskaffa timmarna i konkurrenskraftsavtalet, starta ett löneprogram för högutbildade inom socialbranschen och införa löner som motsvarar arbetets svårighetsgrad. Talentia går inte heller med på förlängd arbetstid.

Läs mer på finska >>