Uutinen

Äntligen nytt avtal för kommunsektorn

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas och lönerna höjs med cirka tre procent i det nya avtalet som gäller 1.4.2020–28.2.2022.
Kommunernas social- och hälsovårdspersonal kommer att få ett separat kollektivavtal. En annan nyhet är att lärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA från och med 1.9.2021.

 >> Läs mer (på finska)