Förstärkningar på Talentias kontor

Förstärkningar på Talentias kontor

Politices magister Ilkka Salmela har anställts som kommunikationsspecialist på Talentia och kommer att ansvara för förbundets kommunikation på webben.

Även Talentias arbetslivsteam fick förstärkning. Maritta Harju kommer att arbeta i teamet fram till årsskiftet med medlemsrådgivning i anställningsfrågor.

Läs mer

 

Share This