Talentian uutisia

Sök

Kategori

Talentias fullmäktigeval klart

Resultaten från Talentias fullmäktigeval i maj är klara. Medlemmarna valde 58 nya fullmäktigeledamöter för åren 2020–2024, varav fyra är studerande. Det fanns totalt 114 kandidater. Valdeltagandet var 20,9 procent, det vill säga något lägre än i det senaste valet för fyra år sedan då deltagandet var 26,0 procent. Flest röster fick Sirpa Hyytiä-Hallenberg (156) i …

Läs mer

Äntligen nytt avtal för kommunsektorn

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas och lönerna höjs med cirka tre procent i det nya avtalet som gäller 1.4.2020–28.2.2022. Kommunernas social- och hälsovårdspersonal kommer att få ett separat kollektivavtal. En annan nyhet är att lärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA från och med 1.9.2021.  >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Vi måste förbereda oss för en barnskyddskris

När coronabegränsningarna lättas upp kommer familjernas dolda problem att stiga till ytan och barnskyddsbehovet att öka. Om barnskyddet inte får mer resurser nu kommer personalomsättningen att öka ytterligare och många kommer att få svårt att orka med jobbet. Barnskyddet hotas av en kris. Läs mer

Läs mer

Rösta i Talentias fullmäktigeval

Kom ihåg att använda din rösträtt i Talentias fullmäktigeval! Röstningen har börjat och tiden går ut den 31.5.2020 kl. 23.59. Genom att rösta i valet påverkar du vår framtid eftersom Talentias förbundsfullmäktige är vårt högsta beslutsfattande organ. Det finns 113 kandidater som presenteras på våra kandidatsidor. Välj en kandidat från din valkrets att rösta på. …

Läs mer

Talentia söker fortfarande ny ordförande

Tero Ristimäkis mandatperiod som ordförande för Talentia löper ut i höst. Vi söker nu en ny ordförande för följande fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden måste vara ordinarie medlem i Talentia. Ansökningar tas emot fram till 28.2.2020. Läs mer

Läs mer

Förstärkningar på Talentias kontor

Politices magister Ilkka Salmela har anställts som kommunikationsspecialist på Talentia och kommer att ansvara för förbundets kommunikation på webben. Även Talentias arbetslivsteam fick förstärkning. Maritta Harju kommer att arbeta i teamet fram till årsskiftet med medlemsrådgivning i anställningsfrågor. Läs mer  

Läs mer

Ta chansen att påverka – ställ upp i fullmäktigevalet

Är du intresserad av att påverka förbundets verksamhet, lära dig nya säker och träffa nya människor? Eller kanske du känner någon som skulle bli en bra fullmäktigemedlem? Det är inte för sent att ställa upp i Talentias fullmäktigeval. Du kan anmäla dig som kandidat genom att fylla i och skicka in blanketten på Talentias valsidor. …

Läs mer

Nya ansikten på Talentia

Pol. mag. Minna Jerrman började 13.1 som kommunikationsspecialist på Talentia. Vår nya medlemssekreterare från och med 20.1 är studentmerkonom Liisa Söderberg. Personalförändringar har även skett inom Talentias studerandeverksamhet, där YH-socionom Tiia Pesonen återvänt från sin arbetsledighet till sin tjänst som koordinator för Talentias studerandeverksamhet. Läs mer

Läs mer