Talentian uutisia

Sök

Kategori

Avtalsförhandlingarna inleds

I januari inleds förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal inom både den offentliga och den privata sektorn. De kommunala förhandlingarna inleds 14.1 och de privata 29.1. De nuvarande kollektivavtalen gäller fram till 31.3. Talentias mål för förhandlingarna är uppdelade på tre punkter: Konkurrenskraftsavtalets tilläggstimmar bort och ett slut på nedskärningen av semesterpenningen Lönerna till rätt …

Läs mer

Ny arbetstidslag från 1.1.2020 – vad förändras?

Den nya arbetstidslagen träder i kraft den 1 januari 2020. Kollektivavtalen innehåller överenskommelser om många frågor som gäller arbetstider, varför den nya lagen inte genast medför så många förändringar. De viktiga förändringarna gäller nattarbete, dygnsvila och periodarbetstid. Något helt nytt är bestämmelserna om utökad flextid. Lagen tillämpas både inom den offentliga och inom den privata …

Läs mer

År 2020 är ett år för förhandlingar, påverkan och val

På höstmötet godkände Talentias förbundsfullmäktige riktlinjerna för verksamheten och ekonomin under 2020. Året börjar med förhandlingar om kollektivavtalet under januari–februari. Målet för förhandlingarna är för Talentias del att avskaffa timmarna i konkurrenskraftsavtalet, starta ett löneprogram för högutbildade inom socialbranschen och införa löner som motsvarar arbetets svårighetsgrad. Talentia går inte heller med på förlängd arbetstid. Läs …

Läs mer

Ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet!

Alla ordinarie medlemmar i Talentia som har betalat medlemsavgiften och som ställs upp av två medlemmar (utöver sig själv) kan ställa upp i valet. Förbundsfullmäktige består av medlemmar som har valts genom val och utövar den högsta beslutandemakten inom Talentia. Fullmäktige sitter en period om fyra år. Läs mer (på finska) >> 

Läs mer

Talentia söker ny ordförande

Mandatperioden för Talentias nuvarande ordförande, Tero Ristimäki, går ut hösten 2020 och nu söker organisationen en ordförande för den fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden ska vara ordinarie medlem i Talentia. Erfarenhet av bland annat strategiskt ledarskap, arbetsmarknadspolitik, förhandlingsarbete, relationer till intressegrupper på organisationsnivå och operativ ledning av organisationsfunktioner betraktas som meriterande. Läs mer (på finska) …

Läs mer

Kommunernas sparkrav märks på arbetsplatserna

Under den senaste tiden har sparkraven i kommunerna varit uppe mycket. Kommunerna lägger fram förslag om ”sparavtal” för personalen, exempelvis om att helt eller delvis avstå från semesterpenningen, att låna den till kommunen eller byta den mot ledighet och att ta oavlönad tjänstledighet eller arbetsledighet. Talentia rekommenderar inte sina medlemmar att ta oavlönad ledighet. Vad …

Läs mer

Talentia uppmanar riksdagsledamöterna att agera

I sin kampanj Haluamme tekoja påminner Talentia riksdagsledamöter och andra beslutsfattare att ta hand om de svagaste. Talentia ger riksdagsledamöter och andra beslutsfattare en docka med ett budskap. SDP:s riksdagsgrupp har redan fått sina dockor och de övriga riksdagsgrupperna kommer att få sina under de närmaste månaderna. Vi påminner också via ett videomeddelande riksdagsledamöterna om …

Läs mer

Befattningsbeskrivningarna för yrkesutbildade personer inom socialvården måste förenhetligas

Befattningsbeskrivningarna för legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården som avlagt yrkeshögskoleexamen måste förenhetligas i tjänste- och kollektivavtalens löneklausuler. Begreppen socionom, geronom och rehabiliteringsinstruktör som används i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården bör även användas i det praktiska arbetslivet. Läs mer (på finska)

Läs mer

Tillräckligt med socialarbetare

I Finland finns cirka 2 500 fler socialarbetare än det finns tjänster för socialarbetare i kommunerna. Bristen på socialarbetare i en del kommuner beror alltså inte på att det utbildats för få socialarbetare. Läs mer (på finska)

Läs mer

Nu är det kvinnornas tur!

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia kräver att lönerna inom den kvinnodominerade socialvården höjs för legitimerade yrkesutbildade personer i kommunsektorn genom ett löneprogram som omfattar flera avtalsomgångar. Förutom i kommunsektorn bör ett löneprogram även genomföras inom den privata socialbranschen och arbetet för att minska löneskillnaderna jämfört med de kommunala lönerna bör fortsätta. Läs mer (på …

Läs mer