Talentian uutisia

Sök

Kategori

Beställ ett Talentiapaket till din arbetsplats

Nu är det god tid att exponera Talentia mer på arbetsplatsen och tillsammans göra Talentia känt! Beställ ett Talentiapaket till din arbetsplats. Till de 500 första som beställer ett arbetsplatspaket delar vi ut den mycket efterfrågade mössan med ”Sosiaalialalla ja ylpeä siitä”. Agera alltså snabbt! Läs mer (på finska): Tilaa uudistunut työpaikkapaketti, nopeimmille lahjaksi pipo 

Läs mer

Att anmäla missförhållanden är din rättighet

Har du lagt märke till något missförhållande som berört en klient i socialvårdsarbetet på din arbetsplats? Tveka inte att upp saken. Syftet med socialvården är att främja och upprätthålla välbefinnande och social trygghet, minska ojämlikhet och främja delaktighet. Detta kräver tillräcklig och högkvalitativ social service. Vi har sammanställt anvisningar för hur du ska agera när …

Läs mer

Talentias fullmäktigeval klart

Resultaten från Talentias fullmäktigeval i maj är klara. Medlemmarna valde 58 nya fullmäktigeledamöter för åren 2020–2024, varav fyra är studerande. Det fanns totalt 114 kandidater. Valdeltagandet var 20,9 procent, det vill säga något lägre än i det senaste valet för fyra år sedan då deltagandet var 26,0 procent. Flest röster fick Sirpa Hyytiä-Hallenberg (156) i …

Läs mer

Äntligen nytt avtal för kommunsektorn

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas och lönerna höjs med cirka tre procent i det nya avtalet som gäller 1.4.2020–28.2.2022. Kommunernas social- och hälsovårdspersonal kommer att få ett separat kollektivavtal. En annan nyhet är att lärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA från och med 1.9.2021.  >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Vi måste förbereda oss för en barnskyddskris

När coronabegränsningarna lättas upp kommer familjernas dolda problem att stiga till ytan och barnskyddsbehovet att öka. Om barnskyddet inte får mer resurser nu kommer personalomsättningen att öka ytterligare och många kommer att få svårt att orka med jobbet. Barnskyddet hotas av en kris. Läs mer

Läs mer

Rösta i Talentias fullmäktigeval

Kom ihåg att använda din rösträtt i Talentias fullmäktigeval! Röstningen har börjat och tiden går ut den 31.5.2020 kl. 23.59. Genom att rösta i valet påverkar du vår framtid eftersom Talentias förbundsfullmäktige är vårt högsta beslutsfattande organ. Det finns 113 kandidater som presenteras på våra kandidatsidor. Välj en kandidat från din valkrets att rösta på. …

Läs mer

Talentia söker fortfarande ny ordförande

Tero Ristimäkis mandatperiod som ordförande för Talentia löper ut i höst. Vi söker nu en ny ordförande för följande fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden måste vara ordinarie medlem i Talentia. Ansökningar tas emot fram till 28.2.2020. Läs mer

Läs mer

Förstärkningar på Talentias kontor

Politices magister Ilkka Salmela har anställts som kommunikationsspecialist på Talentia och kommer att ansvara för förbundets kommunikation på webben. Även Talentias arbetslivsteam fick förstärkning. Maritta Harju kommer att arbeta i teamet fram till årsskiftet med medlemsrådgivning i anställningsfrågor. Läs mer  

Läs mer