Talentian uutisia

Sök

Kategori

Ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet!

Alla ordinarie medlemmar i Talentia som har betalat medlemsavgiften och som ställs upp av två medlemmar (utöver sig själv) kan ställa upp i valet. Förbundsfullmäktige består av medlemmar som har valts genom val och utövar den högsta beslutandemakten inom Talentia. Fullmäktige sitter en period om fyra år. Läs mer (på finska) >> 

Läs mer

Talentia söker ny ordförande

Mandatperioden för Talentias nuvarande ordförande, Tero Ristimäki, går ut hösten 2020 och nu söker organisationen en ordförande för den fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden ska vara ordinarie medlem i Talentia. Erfarenhet av bland annat strategiskt ledarskap, arbetsmarknadspolitik, förhandlingsarbete, relationer till intressegrupper på organisationsnivå och operativ ledning av organisationsfunktioner betraktas som meriterande. Läs mer (på finska) …

Läs mer

Kommunernas sparkrav märks på arbetsplatserna

Under den senaste tiden har sparkraven i kommunerna varit uppe mycket. Kommunerna lägger fram förslag om ”sparavtal” för personalen, exempelvis om att helt eller delvis avstå från semesterpenningen, att låna den till kommunen eller byta den mot ledighet och att ta oavlönad tjänstledighet eller arbetsledighet. Talentia rekommenderar inte sina medlemmar att ta oavlönad ledighet. Vad …

Läs mer

Talentia uppmanar riksdagsledamöterna att agera

I sin kampanj Haluamme tekoja påminner Talentia riksdagsledamöter och andra beslutsfattare att ta hand om de svagaste. Talentia ger riksdagsledamöter och andra beslutsfattare en docka med ett budskap. SDP:s riksdagsgrupp har redan fått sina dockor och de övriga riksdagsgrupperna kommer att få sina under de närmaste månaderna. Vi påminner också via ett videomeddelande riksdagsledamöterna om …

Läs mer

Befattningsbeskrivningarna för yrkesutbildade personer inom socialvården måste förenhetligas

Befattningsbeskrivningarna för legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården som avlagt yrkeshögskoleexamen måste förenhetligas i tjänste- och kollektivavtalens löneklausuler. Begreppen socionom, geronom och rehabiliteringsinstruktör som används i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården bör även användas i det praktiska arbetslivet. Läs mer (på finska)

Läs mer

Tillräckligt med socialarbetare

I Finland finns cirka 2 500 fler socialarbetare än det finns tjänster för socialarbetare i kommunerna. Bristen på socialarbetare i en del kommuner beror alltså inte på att det utbildats för få socialarbetare. Läs mer (på finska)

Läs mer

Nu är det kvinnornas tur!

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia kräver att lönerna inom den kvinnodominerade socialvården höjs för legitimerade yrkesutbildade personer i kommunsektorn genom ett löneprogram som omfattar flera avtalsomgångar. Förutom i kommunsektorn bör ett löneprogram även genomföras inom den privata socialbranschen och arbetet för att minska löneskillnaderna jämfört med de kommunala lönerna bör fortsätta. Läs mer (på …

Läs mer

De etiska riktlinjerna för yrkespersoner inom det sociala området på engelska

Talentias publikation ”Vardagen, värderingarna och etiken – Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det sociala området” har också utkommit på engelska. Riktlinjerna sammanfattar de viktigaste etiska principerna i branschen. Du kan beställa den tryckta publikationen på engelska gratis på Talentias kontor av Mia Penttinen, (mia.penttinen@talentia.fi), den kan också läsas på webben i pdf-format >> Du kan …

Läs mer

Stöd Talentias påverkanskampanj

Syftet med kampanjen är att rikta riksdagsledamöternas och andra beslutsfattares uppmärksamhet mot det viktiga arbete som vi på Talentia gör. Vi ger varje beslutsfattare en docka med ett viktigt meddelande. Du kan stödja kampanjen genom att göra en docka och skicka den till oss på Talentia för att ge till beslutsfattare. Tips! Att göra dockor …

Läs mer

Jobba på Talentia

Vi söker nu efter en specialsakkunnig. Uppgifterna omfattar professionell och utbildningspolitisk intressebevakning, samhällsutvecklande arbete och medlemsrådgivning i professionella frågor. Läs mer: Talentia hakee erityisasiantuntijaa

Läs mer