Talentian uutisia

Sök

Kategori

Stark autentisering införd vid inloggning i medlemstjänsten

Talentia har infört stark autentisering vid inloggning i medlemstjänsten. Stark autentisering innebär att användarens identitet alltid kan garanteras vid identifiering. Som Talentiamedlem kan du tack vare stark autentisering känna dig trygg med vårt dataskydd och ditt integritetsskydd. Förändringen innebär inte att du behöver komma ihåg nya användarnamn, medlemsnummer eller lösenord. Lösningen fungerar med nätbankskoder eller …

Läs mer

Jenni Karsio är Talentias nya ordförande

Talentia valde i slutet av november Jenni Karsio som ny ordförande. Karsio är legitimerad socialarbetare och magister i samhällsvetenskaper. Före Talentia var hon direktör för mödrahems- och skyddshemstjänster i Talentia. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Talentias utbildningspolitiska program publicerades

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia har publicerat sitt utbildningspolitiska program. Förbundet kräver bland annat att tydligare befattningsbenämningar inom socialt arbete och att socialarbetarnas ska ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Huvudmålen i Talentias utbildningsprogram: Högklassig examensutbildning förutsätter tillräcklig grundfinansiering. Ett forskningsprojekt i undervisningsinnehållet och de kompetenser som varje examen medför behövs för att utveckla den …

Läs mer

Låt oss lära känna varandra på Instagram

Delta i Instagramkampanjen Veckans Talentiamedlem och berätta om ditt arbete! Dela en bild av dig själv på jobbet eller på fritiden och tagga den med viikontalentialainen och terveisiäkentältä. Vi lyfter fram bilderna på Talentias Instagram och lottar varje månad ut ett Talentia-produktpaket bland alla som deltagit. Läs mer (på finska) >> Tehdään toisiamme tunnetuksi somessa 

Läs mer

Beställ ett Talentiapaket till din arbetsplats

Nu är det god tid att exponera Talentia mer på arbetsplatsen och tillsammans göra Talentia känt! Beställ ett Talentiapaket till din arbetsplats. Till de 500 första som beställer ett arbetsplatspaket delar vi ut den mycket efterfrågade mössan med ”Sosiaalialalla ja ylpeä siitä”. Agera alltså snabbt! Läs mer (på finska): Tilaa uudistunut työpaikkapaketti, nopeimmille lahjaksi pipo 

Läs mer

Att anmäla missförhållanden är din rättighet

Har du lagt märke till något missförhållande som berört en klient i socialvårdsarbetet på din arbetsplats? Tveka inte att upp saken. Syftet med socialvården är att främja och upprätthålla välbefinnande och social trygghet, minska ojämlikhet och främja delaktighet. Detta kräver tillräcklig och högkvalitativ social service. Vi har sammanställt anvisningar för hur du ska agera när …

Läs mer

Talentias fullmäktigeval klart

Resultaten från Talentias fullmäktigeval i maj är klara. Medlemmarna valde 58 nya fullmäktigeledamöter för åren 2020–2024, varav fyra är studerande. Det fanns totalt 114 kandidater. Valdeltagandet var 20,9 procent, det vill säga något lägre än i det senaste valet för fyra år sedan då deltagandet var 26,0 procent. Flest röster fick Sirpa Hyytiä-Hallenberg (156) i …

Läs mer

Äntligen nytt avtal för kommunsektorn

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas och lönerna höjs med cirka tre procent i det nya avtalet som gäller 1.4.2020–28.2.2022. Kommunernas social- och hälsovårdspersonal kommer att få ett separat kollektivavtal. En annan nyhet är att lärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA från och med 1.9.2021.  >> Läs mer (på finska)

Läs mer