Medlemsavgifter år 2019

Löntagare 1,35 % av lön på vilken förskottsinnehållning verkställs, även semesterersättning och semesterpenning, dock högst 45 euro i månaden. Icke arbetande medlemmar 6 euro i månaden, men trots allt 1,35 % (max. 45 €/mån.) under den tid du får lön (arbetslösa, sjuklediga, moderskaps-, faderskaps- eller föräldralediga, vård-, studie-, tjänste- eller alterneringslediga, utlandsarbetande, personer som får …

Läs mer