Talentian uutisia

Sök

Kategori

Arbetarskyddsvalet närmar sig – ställ upp som kandidat och rösta på en Talentiamedlem

I höst väljs nya arbetarskyddsfullmäktige på många arbetsplatser. Ställ upp som kandidat eller tipsa en kollega om valet. När det blir dags att rösta ge din röst till en Talentiamedlem. Det är viktigt att det på arbetsplatserna inom socialsektorn och småbarnspedagogiken finns en arbetarskyddsfullmäktig som förstår sig på arbetets särdrag och belastningsfaktorer. Talentia har utarbetat …

Läs mer

Delta i utbildningarna om anmälningsskyldighet och egenkontroll inom småbarnspedagogiken

Vad innebär anmälningsskyldigheten i lagen om småbarnspedagogik som precis trätt i kraft? Vad ingår i egenkontrollen inom privat småbarnspedagogik och vem har ansvaret för kontrollen? Talentia arrangerar två webbinarier som gäller småbarnspedagogik tillsammans med Kommunförbundet och Valvira. Anmäl dig nu! 21.9 kl. 17.30–18.30 Varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus  (Anmälningsskyldigheten inom småbarnspedagogiken) 14.10 kl. 17.30–19 Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta (Egenkontroll …

Läs mer

Konstantin Laakkonen har börjat på Talentia

Talentia har fått förstärkning: Konstatin Laakkonen har tillträtt sin tjänst som chef i anställningsfrågor. Avtalsexperterna på hans enhet ger råd kring och förhandlar om anställnings- och intressebevakningsfrågor på sina ansvarsområden. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Rekommendera Talentia för en kollega

Rekommendera Talentia för en kollega – även den som skyddar andra behöver en försvarare. Om din kollega går med i Talentia och arbetslöshetskassan Erko får ni båda ett SuperPresentkort på 30 euro som kan användas i över 100 olika butiker. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Ansök om Talentias utbildningsstöd senast 30.9.

Talentias utbildningsstöd är bland annat avsett för att hjälpa medlemmarna att förbättra sin ställning på arbetsmarknaden genom fortsatta studier. Du kan söka stöd även för studier vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolan. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Måste jag vaccinera mig?

Måste jag berätta om coronavaccinationen för arbetsgivaren? Kan man tvinga någon att vaccinera sig? Får man ta vaccinet under arbetstid? Vi har samlat aktuella frågor om coronavaccinationen. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Elevvårdens bärförmåga ska tryggas

Talentia har vädjat till beslutsfattare att de ska säkerställa en så trygg höst som möjligt såväl för barn och unga som anställda på skolor och inom småbarnspedagogiken. I skolorna har kuratorerna ansvar för att reparera spåren efter coronapandemin. – Nu bör vi trygga bärförmågan för skolornas elevvård, säger Jenni Karsio. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Mer omfattande utredning av brottslig bakgrund

Arbetsgivarna har sedan början av augusti haft rätt att utreda den brottsliga bakgrunden hos alla som arbetar med barn även när arbetstagarens arbetsförhållande pågår i mindre än tre månader. Lagändringen bidrar till att skydda barn allt bättre och förbättrar barnens rättigheter. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

De alltför stora klientantalen måste minskas

I följande statsbudget måste man reservera tillräckliga resurser för att korrigera dimensioneringen inom socialtjänster och kuratorstjänster. På så sätt säkerställer man förutsättningarna för etiskt hållbart socialarbete och garanterar tillräckliga kuratorstjänster. Vi påminde beslutsfattare som deltar i budgetmanglingen om frågan. >> Läs mer (på finska)

Läs mer