Talentian uutisia

Sök

Kategori

Internationella socialarbetardagen firas 16.3.2021

Internationella socialarbetardagen firas 16.3.2021. Den här gången är temat Ubuntu: Jag är den jag är på grund av vad vi alla är – Vi stärker den sociala solidariteten och den globala samhörigheten. Ubuntu är ett begrepp som härstammar från ursprungsbefolkningen i Sydafrika och som illustrerar sammanfogningen av alla folkslag och deras miljöer och rimmar därför …

Läs mer

Nu måste vi satsa på människorna: Talentia kräver sociala investeringar av de kommunala beslutsfattarna

Talentia har gett ut sina mål inför kommunalvalet. Vi vill få kommunerna att göra sociala investeringar, eftersom de ökar välståndet och samtidigt sparar samhällets medel. Talentia lyfter fram fyra teman inför vårens kommunalval: Högklassiga tjänster för äldre måste tryggas. Barnfamiljer ska garanteras hjälp i rätt tid. Vi måste satsa på välbefinnande i arbetet. Kvaliteten på …

Läs mer

Delta i Socialsektorns expertdagar till förhandspris!

Utnyttja Early Bird-erbjudandet 9–10.3. till årets virtuella evenemang. Biljettpriset är 43,40 euro när du anmäler dig senast 9.2. Early Bird-priset för studerande, arbetslösa och pensionärer är 18,60 euro. Till föreläsarna på utbildningen hör bl.a. hjärnforskaren Katri Saarikivi, musikern Mato Valtonen och polisinspektören Konsta Arvelin. >> Läs mer

Läs mer

Finalisterna klara i tävlingen om de bästa arbetsmetoderna

De bästa arbetsmetoderna 2021 har valts ut i Talentias tävling. Juryn valde ut fyra verksamhetsmodeller till finalen. Juryn beslutade denna gång att även ge ett hedersomnämnande till två av tävlingsbidragen. I år deltog hela 44 kandidater i tävlingen. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Investeringar i personalutbildning lönar sig

Skapandet av nya verksamhetsmodeller och lösningar är en väsentlig del av arbetet för högutbildade inom socialbranschen. Som stöd för kompetensutvecklingen behövs en arbetskultur där man värdesätter kunnande. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Påverka din egen lön

Arbetsplatsbyten är naturliga tidpunkter att påverka sin egen lön. En annan lämplig tidpunkt för lönejusteringar är när arbetsuppgifterna förändras. Motivera dina löneönskemål utförligt. Se till att dina mål är realistiska. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Stark autentisering införd vid inloggning i medlemstjänsten

Talentia har infört stark autentisering vid inloggning i medlemstjänsten. Stark autentisering innebär att användarens identitet alltid kan garanteras vid identifiering. Som Talentiamedlem kan du tack vare stark autentisering känna dig trygg med vårt dataskydd och ditt integritetsskydd. Förändringen innebär inte att du behöver komma ihåg nya användarnamn, medlemsnummer eller lösenord. Lösningen fungerar med nätbankskoder eller …

Läs mer

Jenni Karsio är Talentias nya ordförande

Talentia valde i slutet av november Jenni Karsio som ny ordförande. Karsio är legitimerad socialarbetare och magister i samhällsvetenskaper. Före Talentia var hon direktör för mödrahems- och skyddshemstjänster i Talentia. >> Läs mer (på finska)

Läs mer