Talentian uutisia

Sök

Kategori

Lönerna höjs på kommunala sektorn och för de som omfattas av Avainta-avtalet

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets (AKTA) andra allmänna höjning trädde i kraft 1.4. Lönerna för alla som omfattas av AKTA höjs med en procent. Löneförhöjningen berör både den uppgiftsspecifika lönen och personliga tillägg. Om din uppgiftsspecifika lön är till exempel 3 000 euro och ditt personliga tillägg 200 euro, får du 32 euro mer …

Läs mer

Delta i sommarjobbsinfon för studerande

Vi ordnar ett arbetslivsrelaterat webbinarium för studerande inom det sociala området 6.5 kl. 16–17.30. Webbinariet ger viktig information om arbetslivet om du arbetar vid sidan av dina studier. Teman är bland annat jobbsökande, arbetsavtal, anställningsvillkor, visstidsanställning samt anställningsförhållandets upphörande. Anmäl dig nu! >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Utkomststödet bör inte överföras helt till FPA

Kritiska observationer som gjorts av Statens revisionsverks revisorer har tagits bort från rapporten om överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA. Talentias ståndpunkt att hela utkomststödet inte bör överföras till FPA förstärktes därmed ytterligare. Social trygghet och socialservice bildar en helhet som bidrar till att minska utanförskap och fattigdom. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Bekanta dig med Talentias valkandidater

Många Talentia-medlemmar ställer upp i kommunalvalet i juni. Du kan läsa mer om kandidaterna på vår webbplats – och i fortsättningen i sociala medier. Om du ställer upp som kandidat hinner du ännu meddela oss om det. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Utnyttja Talentias utbildningsförmåner

Talentia erbjuder sina medlemmar mångsidiga förmåner inom utbildning och coachning. Vi ordnar varje år ett stort antal utbildningar där vi behandlar frågor som gäller bland annat arbetshälsan, yrkesetiken och lagstiftningen inom socialsektorn. Våra samarbetsparter ger dig även stöd för arbetshälsan och karriärutvecklingen. >> Läs mer (på finska)

Läs mer

Internationella socialarbetardagen firas 16.3.2021

Internationella socialarbetardagen firas 16.3.2021. Den här gången är temat Ubuntu: Jag är den jag är på grund av vad vi alla är – Vi stärker den sociala solidariteten och den globala samhörigheten. Ubuntu är ett begrepp som härstammar från ursprungsbefolkningen i Sydafrika och som illustrerar sammanfogningen av alla folkslag och deras miljöer och rimmar därför …

Läs mer

Nu måste vi satsa på människorna: Talentia kräver sociala investeringar av de kommunala beslutsfattarna

Talentia har gett ut sina mål inför kommunalvalet. Vi vill få kommunerna att göra sociala investeringar, eftersom de ökar välståndet och samtidigt sparar samhällets medel. Talentia lyfter fram fyra teman inför vårens kommunalval: Högklassiga tjänster för äldre måste tryggas. Barnfamiljer ska garanteras hjälp i rätt tid. Vi måste satsa på välbefinnande i arbetet. Kvaliteten på …

Läs mer

Delta i Socialsektorns expertdagar till förhandspris!

Utnyttja Early Bird-erbjudandet 9–10.3. till årets virtuella evenemang. Biljettpriset är 43,40 euro när du anmäler dig senast 9.2. Early Bird-priset för studerande, arbetslösa och pensionärer är 18,60 euro. Till föreläsarna på utbildningen hör bl.a. hjärnforskaren Katri Saarikivi, musikern Mato Valtonen och polisinspektören Konsta Arvelin. >> Läs mer

Läs mer

Finalisterna klara i tävlingen om de bästa arbetsmetoderna

De bästa arbetsmetoderna 2021 har valts ut i Talentias tävling. Juryn valde ut fyra verksamhetsmodeller till finalen. Juryn beslutade denna gång att även ge ett hedersomnämnande till två av tävlingsbidragen. I år deltog hela 44 kandidater i tävlingen. >> Läs mer (på finska)

Läs mer