Talentian uutisia

Sök

Kategori

Stöd Talentias påverkanskampanj

Syftet med kampanjen är att rikta riksdagsledamöternas och andra beslutsfattares uppmärksamhet mot det viktiga arbete som vi på Talentia gör. Vi ger varje beslutsfattare en docka med ett viktigt meddelande. Du kan stödja kampanjen genom att göra en docka och skicka den till oss på Talentia för att ge till beslutsfattare. Tips! Att göra dockor …

Läs mer

Jobba på Talentia

Vi söker nu efter en specialsakkunnig. Uppgifterna omfattar professionell och utbildningspolitisk intressebevakning, samhällsutvecklande arbete och medlemsrådgivning i professionella frågor. Läs mer: Talentia hakee erityisasiantuntijaa

Läs mer

Akavas klimatriktlinjer

Akava har utarbetat klimatriktlinjer tillsammans med sina medlemsförbund. Akava föreslår att Finland ska bli världens klimatsmartaste land och den ledande utvecklaren av lösningar för bekämpning av klimatförändringen. För att främja en inkluderande miljöpolitik önskar Akava att dialogen om åtgärder för att minska utsläppen ska öka mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatserna. Läs mer (på finska) …

Läs mer

Delta i tävlingen God praxis!

För 13:e gången söker Talentia de bästa metoderna inom sin sektor. Har du deltagit i utformning av effektiva arbetsmetoder med goda resultat? Delta i tävlingen God praxis! Priset är 1 000 euro och en konferensresa till utlandet. (Resan betalas för högst 2 personer.) Skicka in ditt förslag om god praxis senast 29.9. Du kan få …

Läs mer

Medlemsavgifter år 2019

Löntagare 1,35 % av lön på vilken förskottsinnehållning verkställs, även semesterersättning och semesterpenning, dock högst 45 euro i månaden. Icke arbetande medlemmar 6 euro i månaden, men trots allt 1,35 % (max. 45 €/mån.) under den tid du får lön (arbetslösa, sjuklediga, moderskaps-, faderskaps- eller föräldralediga, vård-, studie-, tjänste- eller alterneringslediga, utlandsarbetande, personer som får …

Läs mer