Talentian uutisia

Sök

Kategori

Avtalsrundan slutförd

Kollektivavtalsförhandlingarna för Talentias medlemmar är slutförda och alla branscher har fått nya avtal, nu senast alla som omfattas av Avainta-avtalet, den privata socialservicebranschen och den privata hälsovårdsbranschen. Läs mer om …

Läs mer

Konstantin Laakkonen har börjat på Talentia

Talentia har fått förstärkning: Konstatin Laakkonen har tillträtt sin tjänst som chef i anställningsfrågor. Avtalsexperterna på hans enhet ger råd kring och förhandlar om anställnings- och intressebevakningsfrågor på sina ansvarsområden. …

Läs mer

Rekommendera Talentia för en kollega

Rekommendera Talentia för en kollega – även den som skyddar andra behöver en försvarare. Om din kollega går med i Talentia och arbetslöshetskassan Erko får ni båda ett SuperPresentkort på …

Läs mer