Talentian uutisia

Sök

Kategori

Talentia söker fortfarande ny ordförande

Tero Ristimäkis mandatperiod som ordförande för Talentia löper ut i höst. Vi söker nu en ny ordförande för följande fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden måste vara ordinarie medlem i Talentia. Ansökningar tas emot fram till 28.2.2020. Läs mer

Läs mer

Förstärkningar på Talentias kontor

Politices magister Ilkka Salmela har anställts som kommunikationsspecialist på Talentia och kommer att ansvara för förbundets kommunikation på webben. Även Talentias arbetslivsteam fick förstärkning. Maritta Harju kommer att arbeta i teamet fram till årsskiftet med medlemsrådgivning i anställningsfrågor. Läs mer  

Läs mer

Ta chansen att påverka – ställ upp i fullmäktigevalet

Är du intresserad av att påverka förbundets verksamhet, lära dig nya säker och träffa nya människor? Eller kanske du känner någon som skulle bli en bra fullmäktigemedlem? Det är inte för sent att ställa upp i Talentias fullmäktigeval. Du kan anmäla dig som kandidat genom att fylla i och skicka in blanketten på Talentias valsidor. …

Läs mer

Nya ansikten på Talentia

Pol. mag. Minna Jerrman började 13.1 som kommunikationsspecialist på Talentia. Vår nya medlemssekreterare från och med 20.1 är studentmerkonom Liisa Söderberg. Personalförändringar har även skett inom Talentias studerandeverksamhet, där YH-socionom Tiia Pesonen återvänt från sin arbetsledighet till sin tjänst som koordinator för Talentias studerandeverksamhet. Läs mer

Läs mer

Fira Internationella socialarbetardagen med tårta

Internationella socialarbetardagen firas i år 17.3. För att fira dagen skickar Talentia tårtor till medlemmarnas arbetsplatser. Ett beställningsformulär öppnas på Talentias webbplats 24.1. Skriv upp datumet och beställ en tårta senast 7.2! Läs mer

Läs mer

Avtalsförhandlingarna inleds

I januari inleds förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal inom både den offentliga och den privata sektorn. De kommunala förhandlingarna inleds 14.1 och de privata 29.1. De nuvarande kollektivavtalen gäller fram till 31.3. Talentias mål för förhandlingarna är uppdelade på tre punkter: Konkurrenskraftsavtalets tilläggstimmar bort och ett slut på nedskärningen av semesterpenningen Lönerna till rätt …

Läs mer

Ny arbetstidslag från 1.1.2020 – vad förändras?

Den nya arbetstidslagen träder i kraft den 1 januari 2020. Kollektivavtalen innehåller överenskommelser om många frågor som gäller arbetstider, varför den nya lagen inte genast medför så många förändringar. De viktiga förändringarna gäller nattarbete, dygnsvila och periodarbetstid. Något helt nytt är bestämmelserna om utökad flextid. Lagen tillämpas både inom den offentliga och inom den privata …

Läs mer

År 2020 är ett år för förhandlingar, påverkan och val

På höstmötet godkände Talentias förbundsfullmäktige riktlinjerna för verksamheten och ekonomin under 2020. Året börjar med förhandlingar om kollektivavtalet under januari–februari. Målet för förhandlingarna är för Talentias del att avskaffa timmarna i konkurrenskraftsavtalet, starta ett löneprogram för högutbildade inom socialbranschen och införa löner som motsvarar arbetets svårighetsgrad. Talentia går inte heller med på förlängd arbetstid. Läs …

Läs mer

Ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet!

Alla ordinarie medlemmar i Talentia som har betalat medlemsavgiften och som ställs upp av två medlemmar (utöver sig själv) kan ställa upp i valet. Förbundsfullmäktige består av medlemmar som har valts genom val och utövar den högsta beslutandemakten inom Talentia. Fullmäktige sitter en period om fyra år. Läs mer (på finska) >> 

Läs mer

Talentia söker ny ordförande

Mandatperioden för Talentias nuvarande ordförande, Tero Ristimäki, går ut hösten 2020 och nu söker organisationen en ordförande för den fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden ska vara ordinarie medlem i Talentia. Erfarenhet av bland annat strategiskt ledarskap, arbetsmarknadspolitik, förhandlingsarbete, relationer till intressegrupper på organisationsnivå och operativ ledning av organisationsfunktioner betraktas som meriterande. Läs mer (på finska) …

Läs mer