Medlemsförmåner och -service


Medlemskap i Talentia är ett klokt beslut. Det betalar sig självt tillbaka i form av flera värdefulla förmåner och tjänster.

Förutom kompetent intressebevakning inkluderar medlemsavgiften

Närmare information (på finska)

Om du har frågor angående Talentias medlemsförmåner och -tjänster eller förslag till nya intressanta medlemsförmåner eller hur man kunde utveckla medlemstjänsterna vänligen kontakta oss.

I frågor angående medlemsförmåner är din kontaktperson vid Talentia organisationsspecialist
Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
09-3158 6031

Share This