Medlemsförmåner

Förutom kompetent intressebevakning inkluderar medlemsavgiften

Närmare information (på finska)

Om du har frågor angående Talentias medlemsförmåner och -tjänster eller förslag till nya intressanta medlemsförmåner eller hur man kunde utveckla medlemstjänsterna vänligen kontakta oss.

Kontaktperson

Janne Seppälä

Organisationschef
Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
09 3158 6030