Löntagare

Fackorganisationen Talentias medlemsavgift för förvärvsarbetande medlemmar är 1,35 procent av den förskottsinnehållningspliktiga lönen, även av semesterersättning och semesterpenning (men max. 45 e / mån). Medlemsavgiften till fackorganisationen är avdragsgill i beskattningen. Man kan antingen betala medlemsavgiften själv eller ge arbetsgivaren fullmakt att uppbära den direkt från lönen.

Medlemsavgiften sköts mödolöst när du ger arbetsgivaren fullmakt att betala den direkt från lönen. > Ladda ned fullmakten här

Icke-arbetande medlemmar

6 euro i månaden, men trots allt 1,35 % (men max. 45 €/mån.) under den tid du får lön (arbetslösa, sjuklediga, mammalediga, vård-, studie-, tjänste- eller alterneringslediga, utlandsarbetande, personer som får rehabiliteringsstöd, de som gör militärtjänst samt ordinarie medlemmar som studerar på heltid). Informera Talentias medlemssekretare om ändringar: jasensihteerit@talentia.fi

Studerande

Medlemskapet är avgiftsfritt för studerande som inte hör till arbetslöshetskassan. Studerande som hör till arbetslöshetskassan betalar 1,35 % av lönen (max. 45€/mån). Medlemsavgiften betalas för de månader du fått lön under varje faktureringsperiod.

Pensionärer

Årsavgiften är 25 euro. Kom ihåg att meddela Talentia när du går i pension: jasensihteerit@talentia.fi

Företagare

Årsavgiften är 120 euro (10 euro/månad) från det att företagaren inte längre är medlem i arbetslöshetskassan. Om du fortfarande hör till arbetslöshetskassan betalar du samma avgift som arbetstagarmedlemmar. Du kan tillhöra arbetslöshetskassan under högst 18 månader efter att du startat eget företag. Du får inget separat meddelande om att medlemskapet upphör och det sker inte automatiskt, utan du måste själv se till att säga upp dig efter 18 månader.

Parallellmedlemmar

Årsavgiften är 120 euro (10 euro/månad) från att medlemskapet börjar. Parallellmedlemmar är de medlemmar som hör till någon annan fackförening inom Akava som sköter intressebevakningen för dem.

Ta kontakt om du har frågor om Talentias medlemsavgiften: jasensihteerit@talentia.fi