Yhteiskehittäminen vaatii ajattelun muutosta

Terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksen toisella lähijaksolla tutkija-kehittäjä Outi Hietala innosti ammattilaisia yhteiskehittämään. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa palveluiden käyttäjän kokemustieto ja ammattilaisten tieto tuodaan tiiviiseen vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Asiakkaita kutsutaan ammattilaisten rinnalle ja yhteistyökumppaneiksi. Yhteiskehittämisessä on kysymys kahden erilaisen maailman kohtaamisen edellytyksistä, yhteistyön käynnistämisestä ja myönteisistä asenteista. Se näyttää tarjoavan mahdollisuuden ratkoa ammattiavun perusongelmaa eli sitä, että auttamisella on taipumus heikentää ihmisten toimintakykyä. Yhteiskehittäminen kuntouttaa myös ammattilaisia.

Aidosti vaikuttavat palvelut edellyttävät johdon, henkilöstön ja asiakkaiden uudenlaista tehtäväjaot ja roolivastakkaisuudet ylittävää vuorovaikutusta; yhteistoimintaa. Sosiaalisesta kontekstista irrotetulla työtavalla ei tavoiteta riittävästi ihmisten arkea.

Palveluiden tuloksellisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta ei turvata pelkästään palveluprosesseja ja – rakenteita hiomalla tai asiakastyön menetelmiä vahvistamalla tai tuottamalla uusia malleja. Yhteiskehittäminen vaatii ajattelun muutosta!

Perinteiset tavat koota asiakaspalautetta tai kehittää ammatillista työtä ovat saaneet rinnalleen yhteiskehittämisen toimintamuotoja kuten kehittäjäasiakkaat, vertaistoimijat, kokemusasiantuntijat, palvelumuotoilijat, asiakasraatilaiset ym.

Päivi Rantasen, Sirpa Hornborgin ja Aune Linnainmaan terveiset terveyssosiaalityön täydennyskoulutuksesta Tampereelta