Sosionomeillekin palkankorotus – Talentia Helsingin ja TaSO ry:n kannanotto

Sosionomeillekin palkankorotus – Talentia Helsingin ja TaSO ry:n kannanotto

Helsingin kaupunki on kertonut korottavansa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten palkkoja noin neljällä miljoonalla eurolla vuodessa. Sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostetaan kahdesti vuoden aikana. Sosiaaliohjaajat jäivät tällä kertaa ilman palkankorotuksia.

Helsingin kaupunki tiedotti helmikuun alussa neuvottelutuloksesta kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisista niin sanotuista järjestelyeristä, joista palkankorotuksia saavat muun muassa kaikki virassa olevat sosiaalityöntekijät ja kotihoidon henkilöstö. Lisäksi Helsinki tiedotti maksavansa oman palkkakehityssuunnitelmansa mukaisesti vielä 1.9. alkaen lisäkorotuksia sosiaalityöntekijöille. Tavoitteena on esimerkiksi, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkka on noin 3 600 euroa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Helsinki päätti perustaa oman palkkakehitysohjelman ja panostaa sosiaalityöntekijöiden palkkoihin, mikä on rekrytoinnin kannalta välttämätöntä. Näkemyksemme mukaan siihen budjetissa varattu summa on kuitenkin tarpeisiin ja Helsingin ylijäämäisen budjetin mahdollisuuksiin nähden vaatimaton.

Vaadimme, että Helsingin omassa palkkakehityssuunnitelmassa on otettava huomioon myös sosiaaliohjaajien palkkaus. Sosiaaliohjaajat ovat jääneet palkkakuoppaan eivätkä nykyiset palkat vastaa koulutusta tai työn vaativuutta. Esimerkiksi lastensuojelussa palkkaero lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän palkkaan on noin tuhat euroa, mutta ero kotipalvelun lähihoitajan palkkaan vain noin 200 euroa. Sosiaaliohjaajien koulutus on alempi korkeakoulututkinto, lähihoitaja toisen asteen koulutus. Huomion kiinnittää myös kotihoidon sairaanhoitajien saamat palkankorotukset, jotka nostavat heidän palkkansa myös merkittävästi saman koulutustason sosiaaliohjaajia paremmin palkatuiksi.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat tekivät viime syksynä perustellun ja informatiivisen tilannekuvauksen Helsingin päättäjille. Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden lisäksi myös sosiaaliohjaajat tekevät päätöksiä sekä työskentelevät asiakkaiden haastavien elämäntilanteiden parissa. Sosiaaliohjaajat ovat korkeasti koulutettuja, mutta palkka ei vastaa työn vaativuutta. Sosiaalihuoltolain määrittelemä erityisen tuen tarve ei suurelta osin aikuissosiaalityössä toteudu suuren asiakaspaineen ja pienten resurssien vuoksi. Kyseessä on siis pitkälti sama työ, mutta täysin eri palkka.

Vaadimme, että Helsingin on pikaisesti laadittava ajantasaiset tehtävänkuvaukset ja työn vaativuuden arvioinnit kaikissa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä pohjaksi palkkakehitysohjelmalle, jotta esimerkiksi todelliset palkan jälkeenjääneisyydet suhteessa työn vaativuuteen saadaan näkyviin.

Meillä on herännyt todellinen huoli alan kuopassa olevan palkkakehityksen (ja sen kauaskestoisen vaikutuksen) alan koulutuksen arvostuksen vuoksi!

 

Mirka Haili                                            Mikael Lintula

puheenjohtaja                                     puheenjohtaja
Talentia Helsinki ry                             Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry