TaSO ry

Mikä TaSO ry?

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry on Sosiaalialan korkeakoulutettujen opiskelijajäsenten oma valtakunnallinen yhdistys, jolla on 4600 sosiaalialan korkeakouluopiskelijaa jäsenenä. TaSO ry kokoaa yhteen yliopistoista sosiaalityön opiskelijat sekä ammattikorkeakouluista sosionomi-, kuntoutuksenohjaaja-, geronomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijat.

TaSO ry on sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian alainen valtakunnallinen
opiskelijayhdistys.

Tehtävänämme on seurata tiiviisti sosiaalialaa, sen muutosta ja kehitystä opiskelijan näkökulmasta ja tuoda opiskelijoiden ääntä Talentian päätöksentekoon Talentian toimielimissä. Lisäksi tehtäväämme kuuluu aktiivisesti vaikuttaa sosiaalialan opiskelijoiden
opiskeluaikaan ja tulevaan työelämään.  TaSO ry ottaa myös kantaa sekä alueellisiin että valtakunnallisiin sosiaalialan koulutus- ja työvoimapoliittisiin muutoksiin, muutosehdotuksiin ja epäkohtiin.

Teemme yhteistyötä muiden valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen
kanssa, ja vaikutamme esimerkiksi työmarkkinakeskusjärjestö Akavassa Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan
kautta.