Yhdistysavustukset

 

TaSO ry:ltä on mahdollista hakea rahallista avustusta toimintaan, jossa tavoitteena on sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden ammatillisen identiteetin vahvistuminen tai yhteisen toiminnan järjestäminen esimerkiksi tapahtumien muodossa. Erityisesti toivomme avustuksen edistävän alueellista ja koulutuksellista/ammatillista (amk + yo) yhteistyötä, mutta myös kunkin oppilaitoksen omaan toimintaan myönnetään avustusta. Lisäksi painotamme päätöksissämme TaSO ry:n näkyvyyttä, joten olemme avoimia uusille hienoille ideoille! Vuosibudjetti yhdistysavustuksille on 4000€, mikä tarkoittaa n. 1000€ avustussummaa per kierros kun hakuja on neljä kertaa vuodessa.

 

Odotamme hakemuksia

– Ainejärjestöiltä tai opiskelijayhdistyksiltä, joihin kuuluu sosiaalialan opiskelijoita

– Erilaisilta ryhmiltä TaSO ry:n jäseniä (arvostamme erityisesti suurempaa jäsenjoukkoa hyödyttäviä tapahtumia)

 

Otathan huomioon, että

– samalle järjestölle voidaan myöntää yhdistysavustusta enintään kaksi kertaa vuodessa.

– toistuviin tapahtumiin, kuten vuosijuhliin tai pikkujouluihin, ei voida myöntää avustusta peräkkäisinä vuosina. Toistuvat tapahtumat eivät myöskään ole etusijalla avustuksia myönnettäessä.

– avustusta ei voida myöntää haalarien hankintaan, hallituksen omiin huppareihin tai vastaaviin tai yksittäisten opiskelijoiden erilliskoulutuksiin.

– kotimaan ekskursioille maksimisumma 300€ (15€ per opiskelija, maksimi tuettu osanottajamäärä 20 opiskelijaa).

– ulkomaan matkoille maksimisumma on 400€ (20€ per opiskelija, maksimi tuettu osanottajamäärä 20 opiskelijaa).

– matkakuluihin haettu avustus tulee maksuun ryhmäkoon vahvistuksen jälkeen.

– avustus myönnetään hakemuksessa kuvattuun toimintaan, joten olethan yhteydessä, jos ohjelmaan tai osallistujamäärään tulee suuria muutoksia!

– avustusta ei voida myöntää takautuvasti. Olethan siis tarkka, että hakemuksesi tulee sopivaan määräaikaan mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee käsitellä hallituksen kokouksessa ennen tapahtuman toteutumista. Esimerkiksi: jos syksyllä tapahtuma on ennen hallituksen kokousta 10.3., ei siihen voida myöntää avustusta 2.3. haussa.

– avustuksia ei voida myöntää muille Talentian alaisille yhdistyksille tai Talentian opiskelijatoimintaan.

 

“Mitä paremmin avustushakemuksessa ilmenee näiden kriteerien täyttyminen, sitä todennäköisemmin hakemanne avustus myönnetään.”

 

Miten haku etenee?

TaSO ry:n hallitus tekee hakemusten perusteella päätökset myönnettävistä avustuksista neljä kertaa vuodessa: kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Jokainen hakemus käsitellään erikseen ja hallitus tekee tapauskohtaisen päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Kevään 2021 yhdistysavustuksia on haettavissa ensimmäiselle kierrokselle 5.3.2021 asti ja toiselle kierrokselle 7.5.2021 asti.

Avustusta haetaan hakulomakkeella, johon pääset tästä.

Hakemukset käsitellään vastaavasti TaSOn hallituksen kokouksissa.

 

Lisätietoja saat:

TaSO:n hallitukselta

taso(at)talentia.fi