Nyhet

Talentias mål inför riksdagsvalet

Varje euro som satsas på sociala tjänster återbetalar sig och skapar besparingar för samhället, Talentia påminner.

På sitt fullmäktigemöte 18.11.2022 offentliggjorde Talentia förbundets mål för riksdagsvalet 2023 och startade samtidigt sin valkampanj under parollen: Ingen ska falla mellan stolarna. 

Målet med kampanjen är att lyfta fram det sociala arbetets betydelse för finländarnas välfärd och den offentliga ekonomin. Nedskärningar väntas under nästa regeringsperiod. Talentia vill erbjuda beslutsfattarna sätt att dra ner på kostnaderna.

Expertis inom socialt arbete stärker välfärden och den offentliga ekonomin

– Vi kan spara en avsevärd summa genom att säkerställa fungerande sociala tjänster. Klienterna måste få hjälp när de behöver det. Genom att ta hand om sociala problem mer effektivt än i nuläget kan vi minska kostnaderna för till exempel hälsovård och arbetslöshet, säger Talentias ordförande Jenni Karsio.

Var femte finländare använder sociala tjänster. Under coronapandemin ökade behovet särskilt inom barnskyddet samt tjänster för äldre och funktionshindrade.

– Finland är ett litet land och vi har inte råd med att folk faller mellan stolarna. Socialarbetarna arbetar för att alla ska få det stöd de behöver. För att se till att det blir så måste vi värna om arbetstagarna och se till att det finns tillräckligt av dem. Det gör vi genom att satsa på kompetens, arbetshälsa och möjligheter att arbeta på ett lagenligt och etiskt sätt, betonar Karsio.

Bästa möjliga tjänster

Talentia kräver mer finansiering till universitetsforskning inom det sociala området genom successiva höjningar under nästa regeringsperiod. I nuläget är finansieringen en struntsumma jämfört med den medicinska forskningen.

– Klienterna måste få bästa möjliga tjänster. Effektiva och verkningsfulla tjänster förutsätter att man regelbundet studerar och utvecklar tillvägagångssätten och arbetsmetoderna. Dessutom stärker effektiva tjänster den offentliga ekonomin, säger Karsio.

Vi kan spara gemon att säkerställa fungerande sociala tjänster.

Den stora arbetskraftsbristen har försatt småbarnspedagogiken i en djup kris. Lagen om småbarnspedagogik förnyades 2018 och gjorde personalbristen ännu värre. I lagen ingick som ny befattningsbeteckning socionom inom småbarnspedagogiken, men lagen fastställer ingen tydlig plats för socionomer jämför med andra yrkesgrupper.

På grund av oklarheterna har socionomer börjat söka sig till andra branscher, vilket har gjort krisen ännu mer akut.

– Småbarnspedagogik är en investering i framtiden. Nu måste vi äntligen sätta barnens intressen främst. Det förutsätter att alla barngrupper inom småbarnspedagogiken framöver ska ha en socionom. Deras kunskaper främjar barnens och familjernas välbefinnande och förebygger utanförskap, säger Karsio.

Talentia föreslår som lösning på personalbrister en 1+1+1-modell: Varje dagshemsgrupp ska ha en lärare inom småbarnspedagogiken, en socionom och en barnskötare.

– Olika karriärmöjligheter inom småbarnspedagogiken skulle göra branschen mer attraktiv och hjälpa till att behålla personal. Därför är det viktigt att skapa tydliga och flexibla vägar för socionomer som arbetar inom småbarnspedagogiken att utbilda sig till lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogiken eller förskollärare.  

Läs mer om Talentias mål inför riksdagsvalet: talentia.fi/eduskuntavaalit