Talentia söker ny ordförande

Mandatperioden för Talentias nuvarande ordförande, Tero Ristimäki, går ut hösten 2020 och nu söker organisationen en ordförande för den fyraårsperiod som börjar 22.11.2020. Ordföranden ska vara ordinarie medlem i Talentia. Erfarenhet av bland annat strategiskt ledarskap, arbetsmarknadspolitik, förhandlingsarbete, relationer till intressegrupper på organisationsnivå och operativ ledning av organisationsfunktioner betraktas som meriterande.

Läs mer (på finska) >>