Påverka din egen lön

Arbetsplatsbyten är naturliga tidpunkter att påverka sin egen lön. En annan lämplig tidpunkt för lönejusteringar är när arbetsuppgifterna förändras.

Motivera dina löneönskemål utförligt. Se till att dina mål är realistiska.

>> Läs mer (på finska)