Uutinen

Organisationskommittén kommer med idéer för Talentias förmåner och tjänster

Hur nöjda är Talentiamedlemmarna med organisationens tjänster och förmåner? Vilka förmåner saknas? Hur kan man få ungdomar att bli intresserade av fackföreningsverksamhet? Bland annat dessa frågor behandlas i Talentias organisationskommitté.

>> Läs mer (på finska)