Nu är det kvinnornas tur!

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia kräver att lönerna inom den kvinnodominerade socialvården höjs för legitimerade yrkesutbildade personer i kommunsektorn genom ett löneprogram som omfattar flera avtalsomgångar. Förutom i kommunsektorn bör ett löneprogram även genomföras inom den privata socialbranschen och arbetet för att minska löneskillnaderna jämfört med de kommunala lönerna bör fortsätta.

Läs mer (på finska) >>