Uutinen

Medlemsavgifter år 2019

Löntagare
1,35 % av lön på vilken förskottsinnehållning verkställs, även semesterersättning och semesterpenning, dock högst 45 euro i månaden.

Icke arbetande medlemmar
6 euro i månaden, men trots allt 1,35 % (max. 45 €/mån.) under den tid du får lön (arbetslösa, sjuklediga, moderskaps-, faderskaps- eller föräldralediga, vård-, studie-, tjänste- eller alterneringslediga, utlandsarbetande, personer som får rehabiliteringsstöd, de som gör militärtjänst samt ordinarie medlemmar som studerar på heltid). Informera Talentias medlemssekreterare om ändringar.

Studerande
Årsavgiften är 15 euro. Studerande som hör till arbetslöshetskassan betalar 1,35 % av lönen (max. 45 €/mån.). Medlemsavgiften betalas för de månader du fått lön under varje faktureringsperiod.

Pensionärer
Årsavgiften är 25 euro. Kom ihåg att meddela Talentia när du går i pension.

Företagare
Årsavgiften är 120 euro (10 euro/månad) från det att företagaren inte längre är medlem i arbetslöshetskassan. Om du fortfarande hör till arbetslöshetskassan betalar du samma avgift som eget företag. Du får inget separat meddelande om att medlemskapet upphör och det sker inte automatiskt, utan du måste själv se till att säga upp dig efter 18 månader.

Parallellmedlemmar
Årsavgiften är 120 euro (10 euro/månad) från att medlemskapet börjar. Parallellmedlemmar är de medlemmar som är hör till någon annan fackförening inom Akava som sköter intressebevakningen för dem.

Betalningssätt
Vi rekommenderar betalningsfullmakt. Du kan ge din arbetsgivare fullmakt att dra av medlemsavgiften från din lön varje månad. Ge den ifyllda fullmakten till löneräknaren och skicka en kopia till Talentia. Kontrollera att avgiften har dragits av när du får din nästa lönespecifikation. Varje fullmakt gäller bara för en specifik arbetsgivare. Du kan beställa en fullmakt från Talentias kontor på toimisto@talentia.fi eller skriva ut den på www.talentia.fi eller kontakta Mia Penttinen, tfn 09 3158 6005.

Du kan också betala medlemsavgiften själv. I så fall skickar Talentia en räkning med referensnummer fyra gånger om året (i mars, juni, september och december). Du måste fylla i referensnumret för att betalningen ska registreras. Studerande, parallellmedlemmar och företagare får sina räkningar en gång om året.

Medlemsavgiften betalas alltid i första hand utifrån lönen. Om du bara jobbar en del av någon månad fastställs avgiften utifrån lönen (1,35 %, max. 45 €/mån.) men är alltid minst 6 euro/månad. Du kan betala både den vanliga medlemsavgiften och medlemsavgiften för icke arbetande medlemmar under en och samma faktureringsperiod. Räkna ihop summan och samla allt i en betalning. Använd alltid referensnumret som står på räkningen. Meddelanden som skrivs i meddelandefältet når inte mottagaren.

Mer information får du av medlemssekreteraren:
jasensihteerit@talentia.fi eller tfn 09-31585530