Nyhet

Klimattalko behövs också inom socialbranschen

I arbetet inom socialbranschen kan man i högre grad än för närvarande beakta klimataspekterna och yrkesetiken inom socialbranschen måste också beaktas med tanke på förebyggandet av klimatförändringen. Branschen har en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringen och främja naturens bevarande.

Branschen har en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringen och främja naturens bevarande.

Talentia har gett ut en ny klimatguide.

Läs mer (på finska) >>