De etiska riktlinjerna för yrkespersoner inom det sociala området på engelska

Talentias publikation ”Vardagen, värderingarna och etiken – Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det sociala området” har också utkommit på engelska. Riktlinjerna sammanfattar de viktigaste etiska principerna i branschen.

Du kan beställa den tryckta publikationen på engelska gratis på Talentias kontor av Mia Penttinen, (mia.penttinen@talentia.fi), den kan också läsas på webben i pdf-format >>

Du kan också beställa den svenskspråkiga versionen av Mia Penttinen eller läsa den i pdf-format på webben >>