Uutinen

De alltför stora klientantalen måste minskas

I följande statsbudget måste man reservera tillräckliga resurser för att korrigera dimensioneringen inom socialtjänster och kuratorstjänster. På så sätt säkerställer man förutsättningarna för etiskt hållbart socialarbete och garanterar tillräckliga kuratorstjänster. Vi påminde beslutsfattare som deltar i budgetmanglingen om frågan.

>> Läs mer (på finska)