Uutinen

Befattningsbeskrivningarna för yrkesutbildade personer inom socialvården måste förenhetligas

Befattningsbeskrivningarna för legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården som avlagt yrkeshögskoleexamen måste förenhetligas i tjänste- och kollektivavtalens löneklausuler. Begreppen socionom, geronom och rehabiliteringsinstruktör som används i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården bör även användas i det praktiska arbetslivet.

Läs mer (på finska)