Avtalsrundan slutförd

Kollektivavtalsförhandlingarna för Talentias medlemmar är slutförda och alla branscher har fått nya avtal, nu senast alla som omfattas av Avainta-avtalet, den privata socialservicebranschen och den privata hälsovårdsbranschen. Läs mer om de nya avtalen på vår webbplats.

Läs mer